INFRA & VERKEER SUPPORT

Elke dag zijn onze rayonleiders op de weg voor het uitvoeren van onverwachte kwaliteits- en veiligheidsinspecties.ONZE SERVICEEen verkeersregelaar draagt bij aan een stuk risicobeperking. Doelstelling van haar is zo efficiënt een veilige omgeving te creëren voor alle weggebruikers en collega’s op de weg als onderdeel van afzetting en omleiding, maar zeker ook t.b.v. organisaties van festivals, bijeenkomsten, in speciale opdrachten enz. Daarbij wordt meegedacht o.a. aan een optimale veiligheid en doorstroming van het verkeer. Er wordt daarbij rekening gehouden met eisen van de overheid bij de uitvoering van dergelijke projecten.

Verkeersregelaar nodig als portier?

Een verkeersregelaar inzetten als portier draagt bij aan de verkeersregulering rondom o.a. de bouwplaats. Dergelijke taken die de verkeersregelaar zal uitvoeren, is het begeleiden van in- en uitrijdend vrachtverkeer, begeleiden van aanleveren goederen en ondersteuning bij het uitgeven en/of controle van toegangspassen of bezoekersregistratie. Ook kan ondersteuning worden geboden t.b.v. buurtcontacten en administratieve zaken om daarmee opdrachtgever te ontzorgen.

Verkeersregelaar nodig voor drukke verkeerspunten?

Een verkeersregelaar inzetten op drukke verkeerspunten is soms nodig bij het geval van calamiteiten of bij uitval van de verkeerslichten om een goede doorstroom van het verkeer te continueren. Ook ingeval van grote projecten denkt Pro-Verkeer B.V. graag met opdrachtgevers mee. Zij rekent erop dat u vroegtijdig voor dergelijke projecten verkeersregelaars reserveert.

Verkeersregelaar nodig voor speciale maatregelen?

Een verkeersregelaar inzetten bij bijzondere opdrachten? Geen probleem. Steeds vaker wordt de verkeersregelaar ingezet bij te dragen aan een de juiste begeleiding ter plaatse maar ook toezicht gericht werken. Bijvoorbeeld parkeerbeheer, begeleiding (Top)sport evenementen enz.

Wij staan in dienst van onze opdrachtgevers en zien onze mensen als vertegenwoordiger daarvan.


HET TEAM VAN PRO-VERKEER B.V.Pro-Verkeer B.V. is op het gebied van het leveren van verkeersregelaars een goede en betrouwbare partij. De contacten zullen voornamelijk lopen via onze accountmanagers en planners. Zij zullen als tussenpersoon fungeren tussen de opdrachtgever en Pro-Verkeer. Op de projecten is tijdens de opdracht een aanspreekpunt namens Pro-Verkeer aanwezig. De planning van Pro-Verkeer is 24 uur 7 dagen en 365 dagen per jaar bereikbaar via ons centrale nummer 085 – 273 60 39.

Pro-Verkeer B.V. is op het gebied van het leveren van verkeersregelaars een goede betrouwbare partij.

Kwaliteit hoog in het vaandel bij Pro-Verkeer

Om de kwaliteit van onze verkeersregelaars te waarborgen leiden wij onze verkeersregelaars op tot Landelijk Bevoegde Verkeersregelaars die breed geschoold zijn in alles omtrent verkeersveiligheid. De verkeersregelaar heeft een vaardigheidstraject van drie dagen waarbij twee keer een traject wordt afgerond met een examen onder toezicht van een lid van de Politieacademie:

  • Theorie Opleiding
  • Praktijkopleiding
  • Agressietraining

Belangrijke items hierin meegenomen zijn:

  • Veiligheid
  • Agressie
  • Kennis van de weggebruiker (psychologie)
  • Sociale vaardigheid
  • Verkeersinzicht
  • Kennis van de partijen betrokken bij de weg (Rijkswaterstaat, Provincie, Gemeente en Opdrachtgever, etc.).

Onze verkeersregelaars kunnen hierdoor net een stapje extra bieden. Daarnaast is Pro-Verkeer dagelijks bezig met het zoeken naar verbetering. Vrijwel elke dag zijn onze rayonmanagers op de weg voor het uitvoeren van werkplekinspecties om zo te onderzoeken waar verbetering te behalen valt. Deze werkplekinspecties zijn conform de VCA certificering waaraan Pro-Verkeer B.V. voldoet. Hierin wordt eveneens de veiligheidsladder die opdrachtgevers hanteren meegewogen

Wij werken onder andere samen met

Algemene Voorwaarden Privacy Verklaring